Georg Haggrén ym.: Muinaisuutemme jäljet

9789524953634Keitä olivat Suomen alueen ensimmäiset asukkaat? Milloin he saapuivat tänne ja mistä? Kuinka he elivät, mitä kieltä he puhuivat ja keiden kanssa he kävivät kauppaa? Missä vaiheessa Lapin, Karjalan ja Suomenlahden pohjoisen rannikkoalueen ihmisistä muodostui suomalaisia?

Muinaisuutemme jäljet on kauan kaivattu, uusimpaan tutkimustietoon perustuva yleisesitys Suomen kaukaisimmista juurista. Ajallisesti se kattaa lähes 11 000 vuotta ensimmäisistä kiistattomista asutusjäänteistä Suomen keskiajan loppuun 1500-luvulle. Menneisyydestämme kertovaa aineistoa löydetään jatkuvasti lisää, ja arkeologian avulla myös kirjallisia lähteitä sisältävä varhaishistoria avautuu tässä teoksessa täysin uudesta näkökulmasta.

Sisällys

Kirjoittajat

Georg Haggrén on väitellyt vuonna 2001 aiheenaan 1600-luvun rautaruukkiyhteisöt. Vuodesta 2007 hän on toiminut historiallisen arkeologian dosenttina Helsingin yliopistossa. Hän on perehtynyt keskiajan arkeologiaan ja tutkinut mm. linnoja ja kaupunkeja, maaseudun kyliä ja kartanoita sekä esinekulttuuria.
Petri Halinen on Helsingin yliopiston arkeologian dosentti, joka on tutkinut ennen kaikkea Suomen kivikautta ja Lapin esihistoriaa ja historiallista aikaa arkeologian menetelmin. Hän toimii tällä hetkellä  Museoviraston Kulttuuriympäristön suojeluyksikössä.
Mika Lavento väitteli tohtoriksi Helsingin yliopistossa vuonna 2001 aiheenaan tekstiilikeramiikka Suomessa ja Karjalankannaksella. Hänen keskeinen tutkimusalansa on pronssi- ja varhaismetallikausi, mutta hän tehnyt tutkimusta myös kivi- ja rautakauden aihepiireistä.
Sami Raninen on Turun yliopistosta valmistunut arkeologi. Hänen erikoistumisalaansa on Etelä-Suomen rautakausi, erityisesti rautakauden sosiaaliset ja taloudelliset järjestelmät. Rautakauden ohella hän on paneutunut muun muassa 1800-luvun teollisuusarkeologiaan.
Anna Wessman on arkeologi, joka on väitellyt Helsingin yliopistossa rautakautisista hautaustavoista vuonna 2010. Häntä kiinnostavat erityisesti kuolema ja hautaaminen rautakaudella, arkeologian etiikka, metallinilmaisimen käyttö osana yhteisöarkeologiaa ja arkeologian popularisointi.

Laita hyvä kiertämään: