Sanna Vehviläinen: Ohjaustyön opas

9789524953443Ohjaajia ja ohjattavia on jokaisella työpaikalla ja oppilaitoksessa. Hyvin onnistunut ohjaus tekee oppimisesta mielekästä, toiminnasta tuloksellista sekä säästää aikaa ja rahaa. Parhaimmillaan ohjaustyö on yhteistyötä, joka ottaa huomioon niin ohjaajan kuin ohjattavankin voimavarat ja antaa tilaa luovuudelle.

Ohjaustyön opas on tarkoitettu opettajille, opinnäytteiden ohjaajille, kouluttajille, työharjoittelun ohjaajille, opinto-ohjaajille, työnohjaajille, valmentajille, uraohjaajille, mentoreille ja tuutoreille. Se tarjoaa tukea myös asiakaskohtaamisiin, esimiestyöhön, johtamiseen, kehittämiseen tai konsultointiin. Käytännöllinen ja opastava teos auttaa ohjaamaan tavoitteellisemmin, jäsentyneemmin ja yhteisöllisemmin.

Ohjaustyön opas sisältää käytännön esimerkkejä opinnäytteen ja työharjoittelun ohjauksesta, työvoimapoliittisesta uraohjauksesta sekä erilaisista työnohjauksen tilanteista. Teos sisältää myös käytännön ohjaustyötä ja sen suunnittelua helpottavia muistilistoja sekä pohdintatehtäviä ja harjoituksia, joiden ansiosta kirjaa voi käyttää myös ryhmässä tapahtuvaan ohjaustyöhön ja vertaisryhmätyöskentelyn tukemiseen.

”Ohjattava ja ohjaaja solmivat kumppanuussuhteen. (…) Kumppanuus ei tarkoita samankaltaisuutta tai symmetriaa tietämisessä, osaamisessa tai toimivallassa. Sen sijaan se tarkoittaa yhteistyösuhdetta, jota leimaa kunnioitus, luottamus sekä neuvotteleva toimintatapa ja molempien osapuolten oikeus ja velvollisuus tuoda päämääränsä ja näkemyksensä esille.”

”Ohjaajana kehittyminen voikin tarkoittaa sitä, että tulee tietoiseksi siitä, mikä omassa ohjauksessa on kestävää, palkitsevaa ja omien arvojen mukaista. Omaa työtapaa voi jäsentää, perustella teoreettisesti ja prosessin aikana voi löytyä hengenheimolaisia työyhteisöistä ja kirjallisuudesta.”

Sisällys

Kirjoittaja

Vehviläinen_Sanna_ Kuvaaja_Mari_Käki

Sanna Vehviläinen on kasvatustieteen tohtori, aikuiskasvatuksen dosentti ja työnohjaaja. Hän on taustaltaan aikuiskasvatustieteilijä, keskusteluntutkija ja yliopistopedagogiikan opettaja ja kehittäjä. Tällä hetkellä hän työskentelee freelancerina ohjauskoulutuksen ja työnohjauksen parissa sekä vapaana kirjoittajana. Hänen asiantuntemusalueitaan ovat ohjauksen eri muodot ja menetelmät, ohjausvuorovaikutus ja ohjauksen mallintaminen. Hän yhdistää työssään käytännön ohjaustyön sen kehittämiseen ja tutkimukseen.

 

Laita hyvä kiertämään: